โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (29/06/55)..กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม ENGLISH DAY 2012 ขึ้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน โดยในช่วงเช้า มีการแสดงละครภาษาต่างประเทศซึ่งแสดงโดยคุณครูต่างชาติจากนั้นบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งตัดริบบิ้นเปิดกิจกรรม ENGLISH DAY 2012 โดยภายในงานมีกิจกรรมพร้อมเกมส์สนุกๆมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ในภาษาอังกฤษเพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558...