โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (29/06/55).เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์ฯได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เล่นกีฬา ทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น ประกวดวงดนตรี การแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาแชร์บอล และอื่นๆอีกมากมาย...