โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
(27/06/55).โรงเรียนสารสิทธิ์ฯร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูประเวช สั่งสอนอาตม์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำอำเภอบ้านโป่ง ในประเภทบุคคลทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ...