โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (26/06/55)..เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 มีกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น โดยในช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติ มีการปราศรัยเปิดนโยบายของผู้สมัครเบอร์ต่างๆ โดยในปีนี้มีตัวแทนลงสมัคร 3 เบอร์...