โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (20/06/55)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการและบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้...