โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (19/06/55)..เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่านขึ้น โดยหน่วยงานห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และรณรงค์ให้เด็กรักการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น โดยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด...