โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (06/02/55)..วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2555 โดยคุณพ่ออธิการและคุณพ่อผู้อำนวยการได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองและได้พูดถึงสิ่งต่างๆที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษาใหม่ ให้ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกคนได้รับทราบ...