โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (31/07/55)...คนเก่งของเราได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการ ตอบปัญหากฏหมายของศาลยุติธรรม ภาค 7 เทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสธิราชสยามมกุฏราชกุมาร มีพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาค 7 โดยมี 8 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยผลการแข่งขัน นักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศโดยตอบคำถามถูกต้อง 100% เต็ม. พร้อมกันนี้ยังได้รับโล่ห์เกียรติยศ พร้อมกันนี้ทางหน่วยงานศาลภาค 7 ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นอกจากนี้นักเรียนของเรายังได้เป็นตัวแทนของนักเรียนภาค 7 ไปแข่งขันตอบปัญหาระดับประเทศ ที่ศาลอาญา ถนนรัชดา กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 อีกด้วย สำหรับรายชื่อนักเรียนคนเก่งของเรามีดังต่อไปนี้
1. นายวนพิชญ์ หงส์เทียมจันทร์ ชั้น ม.6/3
2. นายนราพงศ์ พวงไทย ชั้น ม.6/3
3. นายนราธิป บุปผาทอง ชั้น ม.6/3
คุณครูธงชัย คงใจทิพยเดชา ผู้ฝึกสอน ..