โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/07/55)...กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนสอบแข่งขันโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม AFS รุ่นที่ 52 และในปีนี้มีนักเรียนที่สอบผ่านทั้งหมด 16 คน โดยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สอบผ่านโครงการนี้ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายเกศชัย พรธีรากุล นักเรียนชั้น ม.6/1 ซึ่งเป็นนักเรียน AFS รุ่นที่ 51 ที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศเดนมาร์ก สู่บ้านสารสิทธิ์ฯ สำหรับรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านโครงการ AFS รุ่นที่ 52 มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสหรัฐ    เฮงสวัสดิ์       ชั้น ม.4/1
2. นายภาติยะ    มุสิกรักษ์     ชั้น ม.4/1
3. นายรภัส   เจริญพร      ชั้น ม.4/1
4. นายวริศ   จารุศิริกุล      ชั้น ม.4/1
5. นายกิตติศักดิ์   เย็นสบาย      ชั้น ม.4/1
6. นายปภวีณ   อุ่นจัตตุรพร      ชั้น ม.4/1
7. นายพงศ์ธร   เหลืองสุทธิพันธ์      ชั้น ม.4/1
8. นายบุญสิริ   จุฬาศินนท์      ชั้น ม.4/1
9. นายกิตติพศ   สุขพัลลภรัตน์      ชั้น ม.4/1
10. นายรัชพล   นุชลำยอง      ชั้น ม.4/1
11. นายอภินัทธ์   โพธิ์สุวรรณ      ชั้น ม.4/1
12. นายอิศรพงศ์   คนหลัก      ชั้น ม.4/1
13. นายธนภัทร   ไลประเสริฐ      ชั้น ม.4/1
14. นายเศรษฐ์โชค   พชรธนไพศาล      ชั้น ม.4/2
15. นายจุลปิยะ   ขลุ่ยศรีตระกูล      ชั้น ม.5/2
16. นายภาราดร   กือเย็น      ชั้น ม.5/2 ...