โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (25/07/55)...เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 มีการเปิดประชุมสภานักเรียนเป็นครั้งแรก หลังจากการเลือกตั้งสภานักเรียนที่ผ่านมา โดยเนื้อหาในการประชุม มีการแนะนำสมาชิกและนโยบายต่างๆที่ได้หาเสียงไว้ ให้กับสมาชิกสภาได้รับฟัง...