โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (25/07/55)...คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ยินดีต้อนรับ บราเดอร์วิเชียรแสง กองตระกูลดี ซึ่งท่านมาดำรงดำแหน่งผู้จัดการแผนกนักเรียนประจำ ในปีการศึกษา 2555...