โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (10/07/55)..โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดพิธีต้อนรับ นักเรียนคนเก่งในโครงการ AFS สู่บ้านสารสิทธิ์ฯ โดยมีคณะผู้ใหญ่ และตัวแทนนักเรียนมอบช่อดอกไม้ต้อนรับกลับบ้านสารสิทธิ์ฯ8...