โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (28/01/56)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดงานฉลองนักบุญยอห์น บอสโกและวันฉลองอธิการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ในช่วงเช้ามีพิธีบูชามิสซา เพื่อระลึกถึงคุณพ่อบอสโก หลังจากเสร็จพิธีบูชามิสซาแล้ว ตัวแทนนักเรียน ครูและพนักงาน ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่คุณพ่ออธิการ และคณะผู้ใหญ่ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ทำงานครบ 20 ปีและคุณครูที่จะเกษียณอายุในปีการศึกษานี้...