โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 

  (14/01/56)...กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่2 "สพฐ. เกมส์  2555" ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15 - 25 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน ภาคกลาง ไปแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 "สพฐ. เกมส์ 2555" ระดับประเทศ ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 25 จังหวัด ซึ่งโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ส่งนักกีฬา คือ ดช.วีรภัทร เกษมวิริยนนท์ และ ดช.ปกรณ์ เผือกทอง ได้ลงแข่งขันในนามสังกัดจังหวัดราชบุรี ผลการแข่งขันได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลาง โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่นอายุ 12 ปี และยังได้รับการคัดเลือกให้ได้ไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดนครราชสีมา....