โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 

  (14/01/56)...เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 นักเรียนคนเก่งได้เข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในการแข่งขันครั้งนี้ มีนักเรียนของเรา ซึ่งได้แก่ นายธีระพัฒน์ เต็งมณี ชั้น ม.6/1 และนาย ณวรรณพ์ รีเงิน ชั้น ม.6/1ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง ระดับประเทศ ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท และในวันที่ 10 ธันวาคม 2555 นักเรียนคนเก่งของเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย นาย ธีระพัฒน์ เต็งมณี ชั้น ม.6/1 และนายวงศธร วรรณสิงห์ ชั้น ม.5/2 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ระดับประเทศ ซึ่งได้รับถ้วยรางวัลจาก ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ยาวะประภาษ คณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ....