โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (06/02/55)..เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาที่งาน BOI FAIR 2012 ณ เมืองทองธานี ซึ่งในงานนี้มีการแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆในอนาคต และรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม...