โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (07/02/56)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธนัท จิรเสวีกุล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเรียงความในหัวข้อเรื่อง "โกงสักนิด ก็ผิดนะ" เนื่องในวัน รวมพลคนรักราชบุรี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี จัดโดยกลุ่มประชาคมราชบุรี