โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (05/02/56)..จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) รอบภูมิภาค กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 5 โครงการ หลังจากนำเสนอผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. โครงการ Adventures In the Town 2 ของนายชัชวาล คินดอนทราย ชั้น ม.5/1 และเด็กชายประดิษฐ์ คินดอนทราย ชั้น ม.1/7 ได้รับทุนสนับสนุนรอบแรก 3,000 บาท ทุนสนับสนุนรอบที่ 2 จำนวน 9,000 บาท และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ภาคตะวันตก เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (Thailand ICT Contest Festival 2013) ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ หอประชุมมหิศร อาคารเอสซีบีพาร์ค ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ได้รับทุนสนับสนุนรอบแรก 3,000 บาท อีก 4 โครงการ ได้แก่

1. โปรแกรมเพื่อความบันเทิง "เมืองแห่งจินตนาการ" ผลงานของ เด็กชายพงศธร กาญจนกังวาฬกุล ,เด็กชายศุภกร แสงเผื่อนและเด็กชานสุรวุฒิ คงไพศาลถาวร นักเรียนชั้น ม.2/7

2. โปรแกรมเพื่อความบันเทิง "หิมพานต์" ผลงานของ นายกฤติน ประภากรพิพัฒน์ ชั้น ม.4/3 เด็กชายชนาธิป อำไพโรจนวงศ์ ชั้น ป.6/2และเด็กชายฐปนัท อาศนเวช ชั้น ม.2/6

3. โปรแกรมเพื่อความบันเทิง "สงครามฝ่าชะตากรรม ตะลุยอาเซียน" ผลงานของ เด็กชายณัสธร กตเวทิวงศ์ ชั้น ม.2/7 เด็กชายศรุต คงสมัย ชั้น ม.2/6และเด็กชายชนินทร์ ภาณุศานต์ ชั้น ม.1/3

4. โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ "เด็กน้อยอัจฉริยะ" ผลงานของ นายศุภวิชญ์ อินทนาคม และนายพรรษกร กิติกุล ชั้น ม.5/2

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูบำรุง แจ้งจิตร