โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (21/02/55)..เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ทางสังฆมณทลราชบุรี ได้จัดกิจกรรม โครงการ BIBLE CONTEST ครั้งที่ 10 ในชื่อ "พระวรสารตามคำบอกเล่าของ น.มัทธิว" โดยนักเรียนของเราสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในรายการต่างๆ พร้อมรับมอบโล่ห์รางวัล