โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (21/02/55)..นักเรียนสารสิทธิ์ฯได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการ สมุทรสาคร สวิมมิ่ง เกมส์ ครั้งที่ 6 จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555 โดยนักเรียนของเราได้รับรางวัล ดังนี้

1. นายวรพจน์ ศรีเงิน รุ่นทั่วไปชาย ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

2. ด.ช.ยศกมินทร์ บัวใบ รุ่น 13 ปีชาย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมลำดับที่ 6

และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 นักเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ CJ สปอร์ต คัพ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยนักเรียนของเราได้รับรางวัล ดังนี้

1. ด.ช.เดชาวัฒน์ หอมเกษ รุ่นทั่วไปชาย ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง

2. ด.ช.ปัณณวัฒน์ มุททารัตน์ รุ่นทั่วไปชาย ได้รับรางวัล 3 เหรียญทองแดง

3. ด.ช.ยศกมินทร์ บัวใบ รุ่น 13 ปีชาย ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง พร้อมได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมลำดับที่ 4

คุณครูผู้ฝึกสอน 1. คุณครูธนกฤต แดงระยับ 2. คุณครูธีรยุทธ สบายยิ่ง