โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (16/02/55)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดงานวันครอบครัวสารสิทธิ์ฯขึ้น เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ มีพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก พร้อมทั้งมีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี จากสมาคมศิษย์เก่า จากนั้นคุณพ่ออธิการได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณครูที่ทำงานครบ 20 ปีและคุณครูที่เกษียณอายุ 60 ปี...