โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (15/02/55)..วันที่ 31 มกราคม ของทุกปีเป็นวันฉลองคุณพ่อบอสโกและฉลองอธิการ ซึ่งในภาคเช้ามีพิธีมิสซาบูชาและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี พร้อมกับมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณครูที่ทำงานครบรอบ 20 ปี และคุณครูที่จะเกษียณอายุ 60 ปี...