โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (14/02/55)..ฝ่ายห้องสมุดโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ยอดนักอ่าน" ปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน และการหาความรู้จากหนังสือ ซึ่งคุณครูของเราก็เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วย โดยคุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้...