โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (20/02/56)..จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (NSC 2013) ในรอบภูมิภาคนั้น โครงการของนักเรียนเข้ารอบทั้งหมด 5 โครงการ และมี 1 โครงการที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าไปแข่งขัน ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  (Thailand ICT Contest Festival 2013) ซึ่งได้แก่ โครงการ Adventures In the Town 2 ของนายชัชวาล คินดอนทราย ชั้น ม.5/1 และเด็กชายประดิษฐ์ คินดอนทราย ชั้น ม.1/7 ผลการแข่งขัน นักเรียนของเราได้รับรางวัลที่ 2 ในประเภท โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน และได้รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท