โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (07/02/55)..นักเรียนสารสิทธิ์ได้เป็นตัวแทนระดับภาค ในการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 17 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายรภัส เจริญพร  ชั้น ม.3/1
2. นายภาติยะ มุสิกรักษ์ ชั้น ม.3/1
3. นายวัจน์กร สุวดินทร์กูร ชั้น ม.3/1 ...