โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 

  (18/12/55)...เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยเอแบค (อัสสัมชัญ บางนา) ได้จัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยเอแบค ได้เชิญโรงเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด 126 โรงเรียน ซึ่งผลปรากฏว่า 1. นายนราพงศ์ พวงไทย ชั้น ม.6/5 และ 2. นายนราธิป บุปผาทอง ชั้น ม.6/5 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และทางมหาวิทยาลัยยังได้ให้ทุนเรียนปริญญาตรี ฟรี 4 ปีด้วยทุนของมหาวิทยาลัย คนละ 400,000 บาท...