โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/12/55)...วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิด บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยในช่วงเช้าตัวแทนนักเรียน มอบกระเช้าของขวัญแด่คุณพ่อ และนักเรียนทุกคนพร้อมใจกันร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดคุณพ่ออีกด้วย...