โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (21/08/55)...เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา เป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ...