โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (14/08/55)...โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดกิจกรรมวันดอมินิก โดยในช่วงเช้ามีพิธีบูชามิสซา โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการเป็นประธานในพิธี จากนั้นมีพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมเพื่อนซาวีโอ และการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ...