โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/09/54)..คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมพิธีมิสซาเนื่องในโอกาศฉลองครอบ 60 ปี การถวายตัวเป็นนักบวชในคณะซาเลเซียนของ ภราดา ซีมอน ประชิน เปี่ยมศิริ ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ สมงาม คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี..