โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (13/09/54)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยได้นำเครื่องดื่มโอวัลตินมาให้นักเรียนได้ดื่ม เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554..