โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (12/09/54)..นักเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การวาดภาพวิทยาศาสตร์ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนปากท่อพิทยาคม และได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาตะกร้อและกีฬาว่ายน้ำ ในการแข่งขันกีฬา นักเรียน-นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2554..