โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/09/54)..วันที่ 6 กันยายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ในช่วงเช้ามีตัวแทนคณะผู้ใหญ่ คณะครูและนักเรียน ร่วมอวยพรคุณพ่อ.ในช่วงบ่ายมีบริษัท ธนาคาร และร้านค้าต่างๆ เข้าร่วมอวยพรคุณพ่อด้วย..