โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/09/54)...วันที่ 6 กันยายน ในช่วงเช้า มีพิธีจับสลากเลือกสี ในงานกีฬาสี ปีการศึกษา 2554 โดยมีตัวแทนนักเรียนร่วมจับสลากพร้อมทั้งตัวแทนคุณครูร่วมจับสลากเลือกสีด้วย...