โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/09/54)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา โดยในช่วงเช้า คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการได้เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2554 โดยภายในงานมีจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย พร้อมทั้งมีการจำหน่ายหนังสือต่างๆ อีกด้วย...