โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/09/54)...เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดกิจกรรมวันดอมินิกขึ้น โดยในช่วงเช้า คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา เป็นประธานในพิธีพร้อมมีการแสดงจากนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ส่วนในช่วงบ่ายมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ...