โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
 (25/10/54)..เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2554 คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ร่วมเป็นเกียรติในงาน "ครบรอบ 11 ปี แม็คโคร สาขานครปฐม" โดยท่านประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม คุณพ่ออธิการและผู้จัดการแม็คโคร สาขานครปฐม ร่วมตัดเค้กฉลองวันเกิดครบรอบ 11 ปี ..