โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (28/11/54)..ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นายธฤต ปัญจวัฒนกุล นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ได้รับทุน ในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก(JENESYS)ประจำปี 2554 รุ่นที่ 5 โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก จากทั่วประเทศจำนวน 56 คน ซึ่งจะเข้าร่วมโครงการวันที่ 6 ถึง 18 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และจะเดินทางแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศญี่ปุ่น...