โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (25/11/54)..สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์ฯ ร่วมกับโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยและสมาคมครูผู้ปกครองสารสิทธิ์ฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมแรลลี่ครอบครัวสารสิทธิ์ฯ เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2554 ภายใต้ชื่องาน "แรลลี่สีเขียว ท่องเที่ยวธรรมชาติ" โดยในช่วงเช้าคุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์ฯ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงานแรลลี่ครอบครับสารสิทธิ์ฯ ครั้งที่ 9...