โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (15/11/54)..คุณครูสารสิทธิ์ฯ ร่วมทำความดีตอบแทนสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมเล่นดนตรีให้ผู้ที่เข้ารับบริการรักษา ณ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้รับฟัง เพื่อสร้างความเพลินเพลิดและผ่อนคลายในขณะที่รอเข้ารับการรักษา...