โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (15/11/54)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน โดยในช่วงเช้ามีเดินขบวนพาเหรด รอบตลาดอำเภอบ้านโป่ง จากนั้นเมื่อเข้ามาในสนามกีฬา บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2554 หลังจากเสร็จสิ้นจากพิธีเปิดก็มีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ของสีต่างๆ ...