โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (01/06/54)..วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนสารสิทธิ์ฯจัดงานเลี้ยงต้อนรับคุณพ่อยะรัตน์  ไชยรา อธิการคนใหม่ โดยภายในงานได้จัดเป็นบรรยากาศลูกทุ่งย้อนยุค พร้อมทั้งคุณครูทุกท่านร่วมแต่งกายย้อนยุคเพื่อเข้ากับบรรยากาศในงาน ทั้งมียังมีการแสดงต่างๆจากคณะครูและร่วมกันรำวงเป็นที่สนุกสนานครื้นเครงเป็นอย่างมาก...