โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (22/06/54)..ในตอนเช้าของทุกวัน หลังจากเคารพธงชาติและรับฟังโอวาทเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคขึ้น เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ออกกำลังกายเสริมสร้างพลานามัยที่แข็งแรง ...