โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (01/08/54)..คุณพ่อยะรัตน์  ไชยรา อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ AFS รุ่นที่ 50 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายเกศชัย  พรธีรากุล ชั้น ม.5/1 จะเดินทางไปประเทศเดนมาร์ค (ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2554) และในวันเดียวกันนี้คุณพ่ออธิการก็ได้มอบดอกไม้ให้กลับนักเรียนที่กลับจากการเข้าร่วมโครงการ AFS รุ่น 49 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายอนุพงศ์  เทียมพันธุ์พงศ์ ชั้น ม.6/2 (เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกา) และ2. นายชญานนท์  กัลยาณมิตร ชั้น ม.6/2 (เดินทางกลับจากประเทศเยอรมัน)...