โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/07/54)..ในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงวันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2554 ทางโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาขึ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 เพื่อปลูกฝังประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้กับนักเรียนได้รู้จักและสืบทอดต่อกันไป จากนั้นในช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้นำต้นเทียนที่หล่อ ไปร่วมขบวนแห่เทียนพรรษากับชุมชนในเขตอำเภอบ้านโป่ง...