โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (27/07/54)...คุณพ่อมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มอบรางวัลให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาที่ชนะการประกวดในกิจกรรม To Be Number One เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2554 ที่ผ่านมา...