โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (03/02/55).. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนระดับมัธยม(ม.1 - ม.6) ณ ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2554 เพื่อให้นักเรียนมีประสบการ์ณการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมฐาน เกมและเพลงภาษาอังกฤษ ละครภาษาอังกฤษ การแสดงความสามารถพิเศษและทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ...