โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (06/01/55).. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่าย English Camp เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ ในการใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศ และยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์พระมหาไถ่ อ.พัทยา จ.ชลบุรี...