โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (09/12/54)..ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของรางวัลงานคริสต์มาส ประจำปี 2554 ทุกท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้...
 


 บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน มอบกระติกน้ำร้อนSHARP 1 เครื่อง
 ครอบครัวหลีจงงิ้ว มอบรถจักรยาน จำนวน 1 คัน

 ร้านเหลียงชัย มอบทีวี LED TOSHIBA จำนวน 1 เครื่อง
ผู้จัดการเชียรรัตน์ มอบพัดลม HATARI จำนวน 5 เครื่อง

  คุณประกิจ พงษ์ศิวาภัย HOME MART นครชัยศรี นครปฐม มอบจักรยานจำนวน 2 คัน
 ผู้จัดการร้านนำเจริญ มอบพัดลม SHARP จำนวน 2 เครื่อง

 คุณดุสิต เจติยานุวัตร ร้านตุ่มโชห่วย มอบไมโครเวฟ SANYO จำนวน 1 เครื่อง
คุณเฉลิมชาติ อัฐมโนลาภ มอบทีวี LED TOSHIBA จำนวน 1 เครื่อง