โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
   
 
  (07/12/54)..คณะนักบวช คณะผู้ใหญ่ คณะครู นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย พร้อมกับตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนประชาชน พร้อมใจร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยพิธีในช่วงเช้า บาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศน์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นำกล่าวถวายพระพร...